start3
start3
slider7
slider7
slider8
slider8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Welcome dari

دور ساختن موانع برای راه یابی در بازار کار

  • شما یک پناهنده هستید و در ایالت هسن زندگی میکنید؟
  • شما میخواهید یک وظیفه داشته باشید تا بتوانید تمام مصارف زندگی تان را خودتان مهیا سازید؟
  • شما سوال در باره اقامت و اجازه کار دارید؟

کسانیکه در آلمان به عنوان پناهنده میآیند و میخواهند طویل مدت اینجا بمانند٫ بعضی از مقررات را باید در نظر بگیرند: جهت گیری و تنظیم نمودن در فرهنگ دیگر٫ یادگیری زبان٫ روش های پناهندگی٫ وضعیت مهاجرت٫ در نتیجه ریختن شرایط مرتبط برای دسترسی به بازار کار٫ خلص سوانح و مشخصات فردی. ما میخواهیم در مراحل مهم برای راه یابی به کار همراه تان همکاری کنیم. پس استفاده کنید از پشنهادات ما.

مشاورهای (پروژه ماندن در هسن۲) برای شما توصیه های رایگان و محرمانه میدهد.

بنابراین ما شما را اینیطور کمک میکنیم:

  • مشاورهای شخصی شما همیش در دسترس است. اینها در یک همکاری نزدیک با شما امکانات و نیاز های شما را میتوانند شناسایی و فرصتهای شغلی را به طور بهتر نشان داده٫ و از آن استفاده گردد. همینطور وضیعت زندگی فردی شما نیز در نظر گرفته میشود.
  • ما شما را قبل و در جریان روند پناهندگی تان کمک و حمایت میکنیم.
  • میتوان مدارک حرفه خاجی تان را در المان به رسمینت شناخت.IQ-Beratern۰ از طریق یک همکاری مشترک با دفتر مشهوره دهی
  • شما اطلاعات جامع و منحصر به فرد در مورد فرصت های شغلی خود و فرصتهای ادامه آموزش را میتوانید بدست آورد
  • شما میتوانید از طریق مربیگری و تمرینات درخواست کار برای دریافت کار آماده گردید
  • ما با هم برایتان مکان های مناسب وظیفوی و همچنان کارفرمای بالقوه پیدا مینماییم.
  • در صورت لزوم شما درین مکان های وظیفوی استخدام خواهید گردید.

پایداری تضمین موفقیت های شما برای ما مهم است.

بعد از قبول شدن و وضعیت٫ راه های مختلف برای ورود به کار و آموزش وجود دارد. آموزش لسان و ادامه تحصیل نخستین گام است٬ فرق نمیکند از طریق پرکتیک یا آموزش و پرورش باشد. بدینوسیله اینجا دربرگیرنده ای راه های تحصیلی و کورس های پیشنهادی لسان است. که اینها شما را با مکان های کار نزدیکتر میسازد.

ما شما را در جهات ذیل کمک نموده و آماده میسازیم:

BLEIB دفتر مشهوره دهی

برای پیدا کردن دفتر مشاوره خود لطفا نام شهر و محل اقامت فعلی تان را انتخاب کنید: